Coaching Personal - Mirada a tu interior

Coaching Personal

Life Coaching

Más información
Jovanka Segarra

Coaching Ejecutivo

Executive Coaching - Inteligencia emocional

Más información
Coaching de equipos

Coaching de Equipos

Team Coaching

Más información
Lapices de colores

Talleres

Talleres de Jovanka en Valencia y Madrid

Más información